Josef Karnebäck was born in 1987 on the island of Gotland, and when he was eight years old he started playing the cello. When he was 14, a love for the double-bass and the electric bass guitar took over, and at the age of eighteen he was admitted to the Royal College of Music in Stockholm. He graduated with a Bachelor’s Degree from the Malmö Academy of Music (Lund University), and then returned to Stockholm, where he graduated from the Royal College of Music’s Master’s Programme in Jazz.

A broad range of genres and musical variation have always been the hallmark of Josef’s musicianship. He has constantly moved between different types of ensemble, such as jazz and folk groups, big bands, symphony orchestras, pop groups and brass bands. He has played in operas and musicals, in concert halls and on intimate club stages.

He has worked with Andreas Pettersson, Bengan Jansson, Benny Andersson, Lena Willemark, Filip Jers, Ulf Johansson Werre, Claes Janson, Visby Big Band, Sweet Jazz Trio, Sylvia Vrethammar, Kleerup, Håkan Rydin, Gunnel Mauritzson, Ida Karlsson, Tomas Boström, Anna Jalkéus, children’s programme presenter Morgan ”Mojje” Johansson, the Gotlandsmusiken Brass Orchestra, the Malmö Academy Orchestra and the Royal College of Music Symphony Orchestra.

He has studied under Martin Sjöstedt, Hans Andersson, Michael Karlsson, Jonas Reingold, Robert Sundin, Nils Ossman and Jan Adefelt.

Josef’s home base is in Stockholm, and on Gotland, where he plays regularly. He also plays widely all over Sweden, and has made appearances in Germany, USA, India, Brazil, Italy, Norway, Finland, Lithuania and Cuba.

On 19 March, at a ceremony at the Academy of Music in Stockholm,  Josef Karnebäck was announced as the winner of the 2015 Jan Wallander Prize. The jury’s citation for this year’s winner was:

“The 2015 prizewinner has many facets and colours to his playing, a wonderful tone, brilliant technique and an irresistible swing. Our prizewinner’s personality reflects a unique artistry, where his strong individual voice and his will to communicate with his fellow musicians and his audience burn with a bright flame.”

In the first half of 2015, in addition to completing his Master’s Degree from the Royal College of Music, Josef released his debut album as a soloist with his own group, entitled “Momentum.” His music is episodic and sonorous, challenging the instrument’s traditional place in an ensemble. This modern, composed, acoustic jazz mixes bold rhythmic elements with a care for melody and tone.


Josef föddes 1987 på Gotland och började spela Cello som åttaåring. Kärleken till både el- och kontrabasen tog över som 14-åring och vid arton års ålder blev han antagen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han tog sin kandidatexamen på musikhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet och återvände därefter till Stockholm där han tog examen på Kungl. Musikhögskolans Masterprogram i jazz.

Genrebredd och musikalisk variation har alltid varit en viktig ingrediens i Josefs musicerande. Han har hela tiden rört sig i en rad olika sammanhang, såsom jazz- och folkmusikgrupper, storband, symfoniorkestrar, popband, blåsorkestrar, vid operor och musikaler, i konsertsalar och på intima klubbscener.

Han har arbetat med bland andra Andreas Pettersson, Bengan Jansson, Benny Andersson, Lena Willemark, Filip Jers, Ulf Johansson Werre, Claes Janson, Visby Storband, Sweet Jazz Trio, Sylvia Vrethammar, Kleerup, Håkan Rydin, Gunnel Mauritzson, Ida Karlsson, Tomas Boström, Anna Jalkéus, barnprogramledaren Morga “Mojje” Johansson, Gotlandsmusikens Blåsorkester, Malmö Akademiska orkester och Kungl. Musikgögskolans symfoniorkester.

Han har studerat för bland andra Martin Sjöstedt, Hans Andersson, Michael Karlsson, Jonas Reingold, Robert Sundin, Nils Ossman och Jan Adefelt.

Hemmascenen återfinns i Stockholm och på Gotland där Josef spelar regelbundet. Han befinner sig också på resande fot runt om i landet och har även spelat utomlands i Tyskland, USA, Indien, Brasilien, Italien, Norge, Finland, Litauen och på Kuba.

19 mars 2015 utsågs Josef Karnebäck vid en ceremoni på Musikaliska Nybrokajen 11 till vinnare av 2015 års Jan Wallanderpris.

Juryns motivering till valet av pristagare var:

“2015 års pristagare besitter många facetter och färger i sitt spel, en fantastisk klang, briljant teknik och ett oemotståndligt sväng. Vår pristagares personlighet vittnar om ett konstnärskap, där en stark egen röst och viljan att kommunicera med sina medmusiker och sin publik lyser med en brännande låga.”

Förutom att han tog sin masterexamen vid Kungl. Musikhögskolan släppte Josef under våren 2015 debutalbumet “Momentum” som solist tillsammans med sin egen grupp. Det är episodiska, klangrika originalkompositioner som utmanar instrumentens traditionella plats i ensemblen. I denna moderna akustiska kompositionsjazz blandas vågade rytmiska element med en klanglig och melodisk varsamhet.

 

 

widget1