On 19 March, at a ceremony at the Academy of Music in Stockholm, Josef Karnebäck, aged 27, was announced as the winner of the 2015 Jan Wallander Prize. The jury’s citation for this year’s winner was:

“The 2015 prizewinner has many facets and colours to his playing, a wonderful tone, brilliant technique and an irresistible swing. Our prizewinner’s personality reflects a unique artistry, where his strong individual voice and his will to communicate with his fellow musicians and his audience burn with a bright flame.”

In collaboration with the Royal College of Music in Stockholm, Handelsbanken has established a music prize – the Jan Wallander Prize – which is awarded every year to one of Sweden’s leading young students at one of the country’s music colleges.

In the years 2010 to 2013, the Prize went to young students of stringed instruments at music colleges in Sweden. These four stringed instruments – all made in the 18th century by members of the Gagliano family – together make up ‘Handelsbanken Classic Instruments.’

Starting from 2014, the Prize will be awarded to one of Sweden’s young jazz students at a Swedish music college.

In addition to the honour, the award winner will have the opportunity of using an exceedingly high-class instrument.

The prize winner is chosen by an international jury which, for 2015, consists of Cecilia Rydinger Alin, Principal of the Royal College of Music in Stockholm, Eva Kruse, Hamburg and Jesper Bodilsen, Copenhagen.

http://www.jwpriset.se/

http://www.kmh.se/jw

http://www.facebook.com/janwallanderpriset

josef


 

19 mars 2015 utsågs Josef Karnebäck vid en ceremoni på Musikaliska Nybrokajen 11 till vinnare av 2015 års Jan Wallanderpris.

Juryns motivering till valet av pristagare var:

“2015 års pristagare besitter många facetter och färger i sitt spel, en fantastisk klang, briljant teknik och ett oemotståndligt sväng. Vår pristagares personlighet vittnar om ett konstnärskap, där en stark egen röst och viljan att kommunicera med sina medmusiker och sin publik lyser med en brännande låga.”

Handelsbanken har i samarbete med KMH instiftat ett musikpris. Det har namnet ”Jan Wallanderpriset” efter Jan Wallander, Handelsbankens VD och styrelseordförande under 1970-och 1980-talen.

Priset delas varje år ut till en ung och framstående student vid någon av musikhögskolorna i Sverige. Förutom äran, får pristagaren möjligheten att under en längre tid använda ett instrument av utomordentligt hög klass.

Under de första fyra åren bestod samlingen av stråkinstrument. För att visa på bredden i musikutbildningen vid musikhögskolorna i Sverige, bytte priset musikalisk inriktning fr.o.m. 2014: från huvudsakligen klassisk musik till att de närmaste åren dela ut priset till talanger inom jazzmusiken.

2015 års pris innebär att en studerande vid svensk musikhögskola under ett år, med möjlighet till förlängning, får disponera en kontrabas som tillverkad i England c:a 1830.

Pristagarna koras av en internationell jury som 2015 består av KMH:s rektor Cecilia Rydinger Alin, samt basisterna och kompositörerna Eva Kruse (Hamburg) och Jesper Bodilsen (Köpenhamn).

http://www.jwpriset.se/

http://www.kmh.se/jw

http://www.facebook.com/janwallanderpriset